Skontaktuj się z nami...

KONAL i Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich oraz Wschodnich

Opublikowane: 2013-10-10

W dniu 4 października 2013 w Lidzbarku Warmińskim odbyło się V Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich. Organizatorem wydarzenia była Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.. Wydarzenie swoim patronatem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiej Pan Jacek Protas.

Zespół Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie z przyjemnością informuje, że w V Forum Gospodarczym Rynków Bałtyckich i Wschodnich wzięło udział ponad 180 osób.

Gościliśmy przedstawicieli prawie 40 przedsiębiorstw zagranicznych z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz Litwy, 60 przedsiębiorców z Warmii i Mazur oraz blisko 30 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy w trakcie trwania Forum uczestniczyli w panelach konferencyjnych oraz sesji rozmów kooperacyjnych B2B oraz B2P.

Tegorocznym tematem przewodnim Forum było „Partnerstwo, współpraca, integracja - na rzecz rozwoju gospodarczego”.

 

Celem Forum było stworzenie warunków do wspólnej debaty i intensyfikacji współpracy transgranicznej przedsiębiorców z krajów członkowskich UE i krajów spoza UE, z uwzględnieniem roli jaką może odgrywać w tym procesie administracja publiczna, a także umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi.

Forum otworzył Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Podczas  konferencji głos zabrali: przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Jan Szustkiewicz, Wiceminister Finansów Janusz Cichoń, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Karólewski, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Bożena Cebulska, Dyrektor PKO Bank Polski S.A. Bogdan Włodarczyk.

Podczas Forum odbył się panel dyskusyjny „Atrakcyjność UE dla krajów sąsiedzkich”, w którym uczestniczyli: Helena Romanowa (Przedstawiciel Izby Przemysłowo – Handlowej w Kaliningradzie), Jan Filip Libicki (Senator RP, Przewodniczący parlamentarnego Zespołu Polska – Rosja), Per Ole Petersen (Prezydent Euroregionu Bałtyk), Jarosław Czubiński (Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej).

Przedsiębiorcy mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch warsztatach do wyboru: „Bezpieczeństwo żywności w polityce UE” oraz „Gospodarka niskoemisyjna”. Odbyły się również wizyty studyjne w warmińsko-mazurskich przedsiębiorstwach. Podczas trwania Forum uczestnicy mieli także możliwość zapoznać się z ofertą instytucji otoczenia biznesu działających w województwie warmińsko-mazurskim oraz ofertą inwestycyjną Warmii i Mazur, a także pozostałych województw Polski Wschodniej.

W sesji rozmów kooperacyjnych (B2B oraz B2P), poświęconej głównie branży spożywczej, budowlanej, w tym również stolarki otworowej, oraz drzewno-meblarskiej udział wzięło prawie 100 przedsiębiorców z Warmii i Mazur oraz z zagranicy, którzy przeprowadzili ok. 150 rozmów kooperacyjnych. Sesja matchmakingowa przygotowana została przez Zespół Enterprise Europe Network Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie, a dodatkowe językowe wsparcie podczas prowadzonych rozmów zapewnili studenci filologii angielskiej i rosyjskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W trakcie Forum swoje oferty inwestycyjne zaprezentowały Instytucje Otoczenia Biznesu w tym Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. podstrefy Ełk i Gołdap oraz Agencja Mienia Wojskowego, Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowany Partner PAIiIZ 2010-2013 (WMARR S.A. w Olsztynie) oraz miasta i gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.

V Forum Gospodarcze Rynków Bałtyckich i Wschodnich zrealizowano w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zespół Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Forum oraz partnerom za pomoc i zaangażowanie w realizację wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

 

 

Wróć
Aktualności   |   O Firmie   |   Kumulacje   |   Giełda   |   Zamówienia   |   Skontaktuj się z nami...